Legislation concerning foods for particular nutritional uses (available only in Finnish and Swedish)

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus erityisruokavaliovalmisteista 662/2000 (Decree of the Ministry of Trade and Industry on foodstuffs for particular nutritional uses)

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös laihdutusvalmisteista 904/1997 (Decision of the Ministry of Trade and Industry on products intended for weight control)

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kliinisistä ravintovalmisteista (Decree of the Ministry of Trade and Industry on dietary foods for special medical purposes) 406/2000

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös lastenruoista (Decision of the Ministrty of Trade and Industry on baby-foods) 789/1997

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus äidinmaidonkorvikkeesta ja vieroitusvalmisteesta (Decree of the Ministry of Trade and Industry on infant formula and follow-on formula) 1216/2007

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä (Decree on labelling of foodstuffs) 1084/2004

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä (Decision of the Ministry of Trade and Industry on the nutrition declaration of foodstuffs) 1496/1993 http://www.finlex.fi/

Elintarvikelaki (Food Act) 23/2006 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista (Decision of the Ministry of Agriculture and Forestry on the fees charged for services produced by the Finnish Food Safety Authority Evira) 266/2008

 

RELATED LINKS