Viljasadon laatuseuranta

Mitä myöhäisemmät puinnit, sitä huonompi viljan laatu

Viljan laatu heikkeni puinnin viivästyttyä. Kevätvehnän sakoluku ei ole ollut näin matala sitten katovuoden 1987. Matala sakoluku merkitsee, ettei vehnä kelpaa leivontaan. Katso taulukko, jossa ennakkotieto viljasadon määrästä ja laadusta.
Jätevesilietteet

Lannoitevalmisteena saa käyttää ainoastaan käsiteltyä jätevesilietettä

Lietteen voi käsitellä esimerkiksi kompostoimalla, mädättämällä tai kalkkistabiloimalla. Evira hyväksyy orgaanisia lannoitevalmisteita valmistavat laitokset ja valvoo niiden toimintaa ja tuotteita.
Siementen laatutilastot

Seuraa siemenerien itävyystuloksia

Vaikeasta kasvukaudesta huolimatta myös hyvin itäviä siemeneriä on tulossa markkinoille. Evira testaa peltokasvien siemenerien itävyyttä. Seuraa päivittyviä tuloksia.
Valvonta

Joulutähdet jo kasvamassa

Joulutähdet kasvatetaan kasvihuoneissa jo syksystä lähtien. Evira valvoo, ettei EU-maista tuotujen taimien mukana kulkeudu etelänjauhiaisia tai muita kasvintuhoojia.