Hollanninjalavataudin riski arvioidaan

25.3.2015

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira arvioi vuoden 2015 aikana hollanninjalavantaudista Suomelle aiheutuvan riskin. Sienen aiheuttama jalavapuiden tauti on tuhonnut eurooppalaiset jalavat monesta maasta. Tautia esiintyy kaikissa muissa EU:n jäsenmaissa.

”Hollanninjalavatauti voisi tappaa puistojen jalavia ja tauti uhkaisi myös pohjoisten jalavien geeniperimää. Taudin riski arvioidaan, jotta sen leviämisen estämiseen voitaisiin varautua”, sanoo erikoistutkija Salla Hannunen Evirasta.

Sienen tartuttamat jalavapuut nuutuvat, kuivuvat ja voivat kuolla jopa yhdessä kesässä. Tautia siirtävät tietyt kaarnakuoriaislajit, joita esiintyy Suomen läheisyydessä Viron pohjoisrannikolla, Ruotsissa Tukholman seudulla sekä Venäjällä Pietarin eteläpuolella.

Tautia voidaan torjua vain poistamalla sairaat puut juurineen. Hollanninjalavataudin hävittäminen Suomesta olisi nykytilanteessa kuitenkin käytännössä mahdotonta, koska lainsäädäntö ei anna viranomaisille mahdollisuutta määrätä sairaita puita hävitettäviksi. Riskinarvioinnin perusteella voidaan harkita lainsäädännön muuttamista.

Sienitautia esiintyi satunnaisesti Suomessa 1960-luvulla, mutta tauti saatiin tuolloin nujerrettua.

Riskinarvioinnissa arvioidaan muun muassa, kuinka todennäköisesti tauti voisi levitä Suomeen ja kuinka suuria vahinkoja se voisi täällä aiheuttaa.

Arviointi tehdään yhteistyössä Helsingin kaupungin ja Luonnonvarakeskuksen kanssa. Arvioinnin tuloksista tiedotetaan lokakuussa 2015.

Lue lisää hollanninjalavantaudista

Lisätietoja:
erikoistutkija Salla Hannunen, p. 040 350 9075

 

Aihealueet: