Vaarallisia kuoriaistoukkia kiinalaisen kivitavaran puupakkauksissa

11.5.2015

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on löytänyt ensimmäisen kerran eläviä aasianrunkojäärän toukkia puisista kehikoista, joita on käytetty kiinalaisen kivitavaran pakkaamiseen kuljetusta varten. Aasianrunkojäärä on lehtipuita tuhoava kovakuoriainen, joka uhkaa levitä Eurooppaan.

EU-maat tarkastavat erityisesti Kiinasta tulevan kivitavaran puista pakkausmateriaalia, koska niissä on havaittu puutteita. Tällä kertaa puupakkauksissa oli asianmukainen merkintä ISPM 15 -standardin mukaisesta kasvintuhoojakäsittelystä, mutta silti eläviä toukkia löytyi.

Aasianrunkojäärä on vaarallinen kasvintuhooja, jonka isäntäkasveja ovat monet Suomessakin yleiset lehtipuulajit, kuten haavat, poppelit, pajut, vaahterat, koivut, lepät, omenapuut ja päärynäpuut. Jäärän suurikokoiset toukat elävät puunrungon sisällä ja syövät runkoon kookkaita käytäviä. Vioituksen seurauksena oksia kuihtuu ja koko puu saattaa kuolla.

Pakkausmateriaalissa kulkeutuneita aasianrunkojääriä on päässyt leviämään luontoon jo ainakin Saksassa, Hollannissa, Ranskassa, Itävallassa, Italiassa ja Englannissa.

”Vaikka aasianrunkojääriä on päässyt joissakin maissa luontoon, ei EU-maissa ole suinkaan vielä nostettu käsiä pystyyn. Uutta vaarallista kasvintuhoojaa ei haluta pysyvästi EU:n alueelle”, sanoo ylitarkastaja Atro Virtanen Eviran kasvinterveysyksiköstä.

Aasianrunkojäärää esiintyy pysyvästi USA:ssa, Kanadassa, Kiinassa sekä Etelä- ja Pohjois-Koreassa.

Suomeen tuodaan Kiinasta kivitavaraa rakennustyömaille noin 60 000 tonnia vuodessa. Eniten sitä tuodaan huhti-syyskuussa, jolloin rakennetaan katuja ja pihoja.

Toukkakäytävistä ja purusta ilmoitettava Eviraan

Kiinalaista kivitavaraa maahantuovien ja käsittelevien yritysten kannattaa tarkkailla, onko puupakkauksissa eläviä hyönteisiä, toukkakäytäviä tai toukan syönnistä aiheutunutta puupurua. Niistä pitää ilmoittaa Eviraan. Löydetty hyönteinen tai toukka on otettava talteen mieluiten elävänä vaikkapa lasipurkkiin.

Kuvia ja lisätietoa aasianrunkojäärästä

Ilmoitukset: kasvinterveys /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb  evira.fi

Lisätietoja:
ylitarkastaja Atro Virtanen, p. 040 704 9607

 

Aihealueet: