Vantaan Itä-Hakkilassa kaadetaan aasianrunkojäärän vaivaamat lehtipuut

27.10.2015

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on varmistanut, että aasianrunkojääriä on pesiytynyt Vantaan Itä-Hakkilassa kasvaviin puihin jo muutamia vuosia sitten. Lähes kaikki lehtipuut joudutaan kaatamaan saastuneelta alueelta jäärän tuhoamiseksi. Eviran mukaan Itä-Hakkilan alueella ei tule ryhtyä toistaiseksi omatoimisesti kaatamaan lehtipuita, vaan asukkaiden ja yritysten on syytä odottaa Eviran ohjeita.

Evira tarkentaa lähipäivinä saastuneen alueen, josta puut on talven aikana kaadettava ja kuljetettava haketettavaksi ja poltettavaksi. Saastuneen alueen rajoista tiedotetaan suoraan myös alueen asukkaille ja yrityksille.

Aasianrunkojäärän suurikokoiset toukat elävät puunrungon sisällä ja syövät runkoon suuria käytäviä. Sen seurauksena oksia kuihtuu ja lopulta koko puu kuolee. Jäärät iskeytyvät eläviin, terveisiin lehtipuihin, joten niistä ei ole vaaraa rakennuksille. Aasianrunkojäärän isäntäkasveja ovat melkein kaikki kotimaiset lehtipuulajit kuten haavat, poppelit, pajut, vaahterat, koivut, pihlajat, lehmukset, jalavat, lepät, omenapuut ja päärynäpuut.

Puskurialueella jatketaan tarkastuksia

Teollisuusalueella huomattiin suurikokoisia hyönteisiä, jonka vuoksi Eviran kasvintarkastajat tarkastivat löydöspaikan ympäristön kaikki puut sadan metrin säteellä. Tarkastuksessa puista löydettiin eläviä aasianrunkojäärän toukkia ja aikuinen runkojäärä.

Kun kaikki oireelliset puut on löydetty, voidaan saastunut alue määrittää. Saastuneen alueen ympärille muodostetaan kahden kilometrin levyinen puskurialue, jonka sisällä tarkastuksia jatketaan. Toimet ovat Euroopan komission päätöksen mukaisia.

Lisätietoja Eviran internetsivuilta

Evira tiedottaa asiasta internetsivuillaan sitä mukaa kuin asiasta tiedetään enemmän. Evira pyytääkin erityisesti Vantaan Itä-Hakkilan asukkaita seuraamaan internetsivua www.evira.fi/aasianrunkojaara. Sivuilla on myös kuvia aasianrunkojäärästä ja kartta alueesta, josta aasianrunkojääriä on siihen mennessä löydetty. Suunnitteilla on myös asukasilta.

Ohje havaintoilmoituksen tekemiseen

Jos havaitset aikuisia aasianrunkojääriä, ilmoita siitä Eviraan. Tunnistamisohjeita ja lisätietoja on osoitteessa: www.evira.fi/aasianrunkojaara.

Aasianrunkojäärä (Anoplophora glabripennis) on Kiinasta kotoisin oleva hyönteislaji, joka on puupakkausmateriaalin mukana levinnyt muun muassa Pohjois-Amerikkaan ja Eurooppaan. Suomessa ja myös muualla EU-alueella sitä on usein löydetty Kiinasta tuotujen kivilähetysten mukana. Evira on viime vuosina tiedottanut kivitavaraan liittyvästä kasvintuhoojariskistä.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Atro Virtanen, p. 040 704 9607

 

Aihealueet: