Koirat Eviran apuna jääräjahdissa

12.5.2016 10:47

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on kokeillut aasianrunkojäärien etsinnässä apuna kahta jäärien etsimiseen sertifioitua saksalaista koiraa. Koulutetut koirat pystyvät haistamaan jäärän jo silloin, kun oireita ei vielä näy puun rungolla. Mitä varhaisemmassa vaiheessa jäärät löydetään, sitä vähemmän puita täytyy hävittää tuhoojan torjumiseksi.

Hajukoulutuksen saaneita koiria on käytetty muissa maissa onnistuneesti aasianrunkojäärien havaitsemiseksi sekä lehtipuiden että puisten pakkausmateriaalien ja taimitarhojen tarkastuksissa. Koirat on koulutettu haistamaan jäärien eri kehitysvaiheita.

”Ihmisvoimin aasianrunkojääriä etsitään erityisesti kiikaroiden puiden runkoja, jolloin helpointa on nähdä jäärän ulostuloreikiä. Se on kuitenkin merkki siitä, että aikuinen jäärä on jo ehtinyt levitä alueella”, toteaa ylitarkastaja Atro Virtanen Eviran kasvinterveysyksiköstä.

Itä-Vantaalla jääräjahdissa Eviran apuna ovat toukokuun alkupuolen häärineet ranskanspanielit Cara ja Pauline. Pohjois-Saksasta omistajiensa Angelika ja Urs Falk Jensenin kanssa Suomeen tulleet koirat ovat saaneet hajukoulutuksen Itävallassa ja ne ovat sertifioituja aasianrunkojääräkoiria.

Jäärien metsästys koirien avulla on muissa maissa osoittautunut tehokkaaksi menetelmäksi etenkin silloin, kun koirille on voitu osoittaa yksittäisiä tai erillään olevia puita, joissa epäillään olevan tuholaisia. Metsäisemmällä alueella virhemahdollisuudet ovat suuremmat. Evira on käyttänyt koiria apuna nyt ensimmäistä kertaa ja saanut arvokasta kokemusta. Toistaiseksi Suomessa ei ole sertifioituja aasianrunkojääräkoiria, mutta koulutukseen on ollut kiinnostusta.

”Tavoitteemme on tulevaisuudessa hyödyntää enemmän koiria niin aasianrunkojäärän kuin muidenkin mahdollisten kasvintuhoojien torjunnassa. Myös riskimateriaalia maahan tuovat toimijat voisivat hyödyntää koiria omassa toiminnassaan”, Virtanensanoo.

Työ jatkuu Vantaalla

Vantaan Kolohongan teollisuusalueelta löydettiin lehtipuita tuhoavia eläviä aasianrunkojääriä syksyllä 2015.

Tutkimukset ja hakkuut saastuneella alueella saatiin päätökseen helmikuussa 2016. Sen jälkeen rajatulle alueelle on tehty kartoitussuunnitelma, jossa pääpaino on alueen lehtipuukeskittymissä. Apuna on käytetty Metsäkeskuksen kartta-aineistoja. Muita riskikohteita on kartoitettu Eviran riskinarviointiyksikön tekemän kartta-aineiston pohjalta.

”Vantaan alueella riskialtteimmat kohteet ja aikaisemmin saastuneiksi epäillyt puut on nyt tarkastettu. Joidenkin puiden oireet voivat olla tunnistettavissa vasta vuosien kuluttua, joten aluetta tarkastetaan seuraavina vuosina uudelleen. Suurin riski lisälöydöksistä on lähimpänä saastunutta aluetta, jonka lehtipuiden kartoittamiseen olemme nyt keskittyneet”, toteaa ylitarkastaja Atro Virtanen.

Aasianrunkojäärä on vaikeasti hävitettävä kovakuoriainen, joka iskeytyy eläviin, terveisiin lehtipuihin. Suurikokoiset toukat elävät puunrungon sisällä ja syövät runkoon suuria käytäviä. Lopulta koko puu kuolee. Jäärien leviämisen estämiseksi lehtipuita on hävitettävä laajalta alueelta.

Aasianrunkojääräepäilyksistä on aina syytä ilmoittaa Eviraan kasvinterveys@evira.fi. Ilmoituksiin olisi hyvä liittää mukaan valokuvia, koska ne auttavat havaintojen tarkastamisessa.

 

Lataa kuva suurempana

Lataa kuva suurempana

Angelika Jensen ja Cara jääräjahdissa (Kuvat: Perttu Saralampi / Evira)

 

 

Lue lisää:

www.evira.fi/aasianrunkojaara

Video jahdista Youtubessa

 

Lisätietoja:

ylitarkastaja Atro Virtanen, p. 040 704 9607, etunimi.sukunimi@evira.fi

 

Aihealueet: