Eviralta uudet käyttöalueet jalostetuille männyn siemenille ja taimille

18.4.2017 11:29

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on julkaissut uudet käyttöaluekartat, joita käytetään männyn siementen ja taimien markkinoinnissa keväästä 2017 lähtien. Jalostettu metsänviljelyaineisto tuottaa parhaiten juuri sille määritellyllä käyttöalueella. Karttojen laadinnassa on otettu huomioon ilmaston ennustettu lämpeneminen.

Uudet käyttöalueet perustuvat Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimukseen. Käyttöalueet perustuvat suomalaisten ja ruotsalaisen tutkijoiden yhteistyössä laatimiin malleihin, jotka ennustavat taimien elossa säilymistä nykyisessä ilmastossa ja puiden kasvua nykyistä lämpimämmässä ilmastossa.

Uusien käyttöalueiden rajat seurailevat nyt entistä enemmän leveysasteita, kun ne aikaisemmin perustuivat pelkästään kasvukauden lämpösummiin. Etelä- ja Keski-Suomessa käyttöalueet siirtyivät ennakoidun ilmaston lämpenemisen vuoksi noin 50 kilometriä nykyistä pohjoisemmaksi. Pohjois-Suomessa käyttöalueet muuttuivat vähän enemmän. Erityisesti Pohjois-Suomen itäosissa ne siirtyivät selvästi nykyistä pohjoisemmaksi.

Evira on vahvistanut käyttöalueet kaikille rekisteröimilleen männyn siemenviljelyksille, joita on Suomessa kaikkiaan 102. Siemenviljelyksille on valittu luonnon metsistä parhaita puuyksilöitä, jotka risteytyvät keskenään ja tuottavat geneettiseltä laadultaan erinomaista siementä. Jalostetulla aineistolla voidaan lisätä puuntuotosta 10 - 25 prosenttia.

Metsäpuiden taimitarhoilla kasvatetaan Suomessa vuosittain noin 50 miljoonaa männyn tainta. Männyn siemenviljelyksiltä kerättyjä siemeniä käytetään runsaasti myös metsien uudistamiseen kylvämällä.

Uusille käyttöalueille kahden vuoden siirtymäaika

Uudet käyttöalueet tulevat metsänviljelyaineiston kaupassa voimaan välittömästi. Siemen- ja taimikaupassa voidaan kuitenkin käyttää vanhoja käyttöalueita vuoden 2019 loppuun saakka.


Lisätietoja:
Ylitarkastaja Kari Leinonen, p. 040 542 2493
Tarkastaja Harri Leinonen, p. 050 366 8581
Johtaja Hannu Kukkonen, p. 040 524 0227


Lue lisää:
Uudet männyn siemenviljelysten käyttöaluekartat
Perusteet männyn siemenviljelysten käyttöalueille 
Männyn siemenviljelysaineiston käyttöalueen määrittäminen. Luken tutkimus 39/2016.

 

Aihealueet: