Lynet: Tuore selvitys: Kierrätyslannoitteilla ravinteiden kierrätys vauhtiin

6.9.2017

Luonnonvara- ja ympäristötutkijoiden selvityksen mukaan ravinteita kierrätetään Suomessa huomattavasti tavoiteltua vähemmän. Seurauksena on vesien rehevöitymistä, päästöjä ilmaan ja tarpeetonta riippuvuutta epäorgaanisista keinolannoitteista. Erityisesti tuotantoeläinten lannan käsittelyä kierrätyslannoitteiksi tulisi lisätä. Asiantuntijoiden toimenpide-ehdotukset on koottu päättäjille suunnattuun politiikkasuositukseen.

Lue lisää LYNETin tiedotteesta (mukana Luonnonvarakeskus (Luke), Suomen ympäristökeskus (SYKE), Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Elintarviketurvallisuusvirasto Evira)