MMM: Suomen aloite kansainvälisestä kasvinterveysvuodesta 2020 toteutumassa

29.11.2018 09:49

YK:ssa päätetään joulukuun puolivälissä ensimmäisen kansainvälisen kasvinterveysvuoden (International Year of Plant Health, IYPH) viettämisestä vuonna 2020. Teemavuoden viettäminen perustuu Suomen tekemään aloitteeseen, joka on saanut tukea laajasti eri puolilta maailmaa. Kasvinterveysvuosi on ensimmäinen Suomen esittämä teemavuosialoite YK-tasolla.

Suomen aloite kansainvälisestä kasvinterveysvuodesta oli ensimmäisen kerran esillä IPPC:n (International Plant Protection Convention) yleiskokouksessa vuonna 2015. Aloite teemavuodesta sai siellä ja myöhemmin samana vuonna järjestetyssä YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n yleiskokouksessa heti laajasti kannatusta. Aloitteen etenemistä kansainvälisillä foorumeilla ovat edistäneet maa- ja metsätalousministeriön ohella myös ulkoministeriö ja Suomen YK:n pysyvä edustusto.

Teemavuoden uskotaan kasvattavan niin kansalaisten kuin päättäjienkin tietoisuutta kasvinterveyden tärkeydestä muun muassa maailman ruokaturvan, maatalouden tuottavuuden, luonnon monimuotoisuuden sekä ympäristön suojelun kannalta. Lisäksi teemavuodella vahvistetaan YK:n asettamia kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä painottaa, että aloite sekä sen saama kansainvälinen kannatus korostaa Suomen ammattimaisuutta sekä hyvää mainetta kansainvälisten toimijoiden joukossa.

Lue lisää

maa- ja metsätalousministeriön tiedotteesta (29.11.2018): Suomen aloite kansainvälisestä kasvinterveysvuodesta 2020 toteutumassa

Aihealueet: