Rajoitukset

Eläinperäiset sivutuotteet

Lannoitevalmisteena tai sen raaka-aineena käytettävät eläimistä saatavat sivutuotteet on aina käsiteltävä sivutuoteasetuksen mukaan hyväksytyssä käsittelylaitoksessa. Listat hyväksytyistä laitoksista löytyvät EU:n komission internetsivuilta.

Siirrettäessä maasta toiseen luokan 2 eläinperäisiä sivutuotteita (esim. käsitelty lanta ja lihaluujauho) sekä luokkaan 3 kuuluvaa käsiteltyä eläinvalkuaista (PAP) on ilmoitus tehtävä TRACES-järjestelmään. Ilmoituksen järjestelmään tekee lähettävä laitos. Kuljetuksen mukana on oltava kaupallinen asiakirja, joka laaditaan järjestelmässä. Vastaanottaja tarkistaa saapuneen erän ja asiakirjat määräpaikassa sekä tekee saapumisilmoituksen kunnaneläinlääkärille joko TRACES-järjestelmässä tai muulla tavoin. Kunnaneläinlääkäri voi tehdä pistokokein tai epäillyn perusteella tarkastuksia ja ottaa niiden yhteydessä näytteitä.   

TRACES on lyhenne sanoista Trade Control and Expert System ja se on kehitetty varmentamaan elävien eläinten ja eläintuotteiden jäljitettävyys ja valvonta niin EU-maiden välisessä sisämarkkinakaupassa kuin tuonnissa EU:n ulkopuolisista maista.TRACES –järjestelmään rekisteröitynyt toimija voi tehdä ilmoitukset siirroista ja laatia järjestelmään eläinperäisten sivutuotteiden osalta kaupallisen asiakirjan. Toimija voi lisäksi seurata järjestelmässä kaikkia omaan toimintaansa liittyviä - niin lähteviä kuin saapuvia asiakirjoja. On suositeltavaa, että myös toimijat, jotka ainoastaan vastaanottavat eläimistä saatavia sivutuotteita, rekisteröityvät järjestelmään. Ohjeet rekisteröitymiseen löytyvät Eviran internetsivuilta osoitteessa: www.evira.fi > Eläimet > Tuonti ja vienti > TRACES > rekisteröityminen ja ongelmatilanteet.

Kasvualustojen ja maa-aineksen tuonti

Kasvualustojen ja maa-aineksen tuonti lukuun ottamatta puhdasta turvetta on kielletty seuraavista maista tai alueilta: Turkki, Valkovenäjä, Moldova, Venäjä, Ukraina sekä EU:n ulkopuoliset valtiot, jotka eivät kuulu Manner-Eurooppaan. Tuontikielto ei kuitenkaan koske Egyptiä, Israelia, Libyaa, Marokkoa ja Tunisiaa. Kasvualustojen ja maa-aineksen maahantuontikielto liittyy kasvinterveyslainsäädäntöön. Lisätietoja antaa Eviran Kasvinterveysyksikkö.

Runsastyppiset ammoniumnitraattilannoitteet

Runsastyppisillä ammoniumnitraattilannoitteilla tarkoitetaan lannoitteita, joiden typpipitoisuus laskettuna tuotteen sisältämästä ammoniumnitraattitypestä on vähintään 28 %.

Suomeen saa tuoda, valmistaa ja saattaa markkinoille ainoastaan EY-asetuksen 2003/2003 vaatimukset täyttäviä runsastyppisiä ammoniumnitraattilannoitteita. Niiltä vaaditaan räjähtämättömyystodistus, joka ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi. Ennakkoilmoitus ammoniumnitraattilannoitteiden tuonnista on tehtävä vähintään 5 arkipäivää ennen tuonnin aiottua ajankohtaa. Räjähtämättömyystodistus on toimitettava ennakkoilmoituksen liitteenä.

Maahantuojan on varmistettava tuotteen jäljitettävyys säilyttämällä tiedot valmistajasta ja tuotantolaitoksista. Tiedot on säilytettävä niin kauan kuin lannoitetta toimitetaan markkinoille ja kaksi vuotta sen jälkeen.

Toimijan on lisäksi huomioitava korkeatyppisen ammoniumnitraatin myyntiin liittyvät rajoitukset sekä varastointi- ja kuljetusmääräykset. Toimivaltainen viranomainen myyntiin, varastointiin ja kuljetuksiin liittyvissä asioissa on Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

 

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA