Leikkokukat, ruukku- ja ryhmäkasvit

Myytävien leikkokukkien sekä ruukku- ja ryhmäkasvien on oltava puhtaita vaarallisista kasvitaudeista ja tuholaisista, jotta tuhoojat eivät leviä niiden välityksellä. Näillä kasveilla esiintyviä vaarallisia kasvintuhoojia ovat esimerkiksi etelänjauhiainen, miinaajakärpäset sekä monet virukset.

Tietoa kasvihuonekasveilla esiintyvistä vaarallisista kasvintuhoojista.

Aiheet: