Puutarhakasvien taimiaineisto

Monet puutarhakasvit ovat vaarallisten kasvitautien tai tuholaisten isäntäkasveja, ja useimmat vaaralliset kasvintuhoojat leviävät taimiaineiston välityksellä. Tämän vuoksi taimiaineiston puhtauden varmistaminen on tärkein keino ehkäistäessä vaarallisten kasvintuhoojien leviämistä puutarhatuotannossa.

Myytävässä taimiaineistossa ei saa olla vaarallisia kasvitauteja tai tuholaisia eikä muitakaan kasvintuhoojia (ns. taimiaineistotuhoojat). LIsäksi taimien on täytettävä taimiaineistolain mukaiset laatuvaatimukset.

Jäljitettävyyden vuoksi taimiaineistolla käytetään kasvipassi- ja taimitodistusmerkintöjä. Taimimyymälöillä, tuIkuilla ja välittäjillä on rekisteröitymisvelvoite kasvinsuojelu- ja taimiaineistorekisteriin.

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

 

Aiheet: