Kasvipassin ja taimitodistuksen käyttöoikeus

Kasvipassia tai taimitodistusta käyttävälle yritykselle myönnetään näiden merkintöjen käyttöoikeus kasvinsuojelurekisteriin merkitsemisen yhteydessä, tai myöhemmin erillisestä hakemuksesta.

Kasvipassin käyttöoikeuden tarvitsee, jos myy kasvipassia tarvitsevien kasvilajien taimia ammattimaiseen jatkokasvatukseen tai toisille yrityksille edelleen myytäväksi (eli kun taimia myydään esimerkiksi taimimyymälöille).

Taimitodistuksen käyttöoikeus tarvitaan samaan toimintaan kuin kasvipassin, mutta taimitodistusta käytetään taimiaineistolla kasvilajista riippumatta. Moni yritys tarvitsee sekä kasvipassin että taimitodistuksen käyttöoikeuden.

Kasvipassin tai taimitodistuksen käyttöoikeutta haetaan samalla lomakkeella jolla haetaan rekisteröitymistä kasvinsuojelu- ja taimiaineistorekisteriin. Lomakkeeseen merkitään, minkä merkintöjen käyttöoikeutta haetaan.

Yrityksille, joilla on kasvipassin tai taimitodistuksen käyttöoikeus, tehdään vuosittain rekisteröintivelvoitteiden tarkastus. Siinä selvitetään onko kasvipassi- ja taimitodistusmerkintöjä on käytetty vaatimusten mukaisesti ja täyttyvätkö muut rekisteröintivelvoitteet.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

Aiheet: