Kasvien ja kasvituotteiden sisämarkkinakaupan valvonta

Kasvien ja kasvituotteiden sisämarkkinakauppaa valvotaan taimimyymälöissä puutarhatukuissa tehtävillä tarkastuksilla. Tarkastuksia tekevät Eviran ja ELY-keskusten kasvintarkastajat. 

Tarkastuksissa etsitään vaarallisia kasvitauteja ja tuholaisia. Tarvittaessa otetaan näytteitä, joista tutkitaan laboratoriossa onko kyseessä vaarallinen kasvintuhooja. Puutarhakasvien taimiaineiston kyseessä ollessa huomioidaan myös muut kuin vaaralliset kasvintuhoojat.

Kasvintuhoojien lisäksi tarkastuksissa huomioidaan puutarhakasvien taimiaineiston laatu sekä kasvipassi- ja taimitodistusmerkintöjen asianmukaisuus.

Kasvierät, jotka eivät täytä kasvinterveyslain tai taimiaineistolain vaatimuksia, laitetaan markkinointikieltoon. Tarkastaja tekee kiellosta kirjallisen päätöksen, jossa määrätään toimenpiteet markkinointikiellon saaneelle erälle. Toimenpiteet tekee tavaran haltija omalla kustannuksellaan.

Aiheet: