Lannoitevalmisteiden sisämarkkinakauppa

Lannoitevalmisteiden markkinoille saattajien on tehtävä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan toiminnan aloitusilmoitus vähintään kuukausi ennen toiminnan aloittamista.

Lannoitevalmisteiden sisämarkkinatuonnista on tehtävä ennakkoilmoitus viimeistään 3 arkipäivää ennen tuotteen saapumista ja korkeatyppisistä ammoniumnitraattilannoitteista vähintään 5 arkipäivää ennen tuontia. Ennakkoilmoitusta ei tarvitse tehdä EY-lannoitteista silloin kun ne tulevat toisesta EU:n jäsenmaasta.

Lannoitevalmisteisiin liittyvät lomakkeet ja ohjeet löydät kohdasta Evira > Lomakkeet ja ohjeet > Kasvit > Lannoitevalmisteet.

Markkinoinnin edellytykset

Eläimistä saatavat sivutuotteet

Orgaanisten eläinperäisten lannoitteiden ja muiden eläimistä saatavia sivutuotteita sisältävien lannoitevalmisteiden sisämarkkinakaupassa käytetään TRACES-järjestelmää ( Trade Control and Expert System). Sivutuotevalvonnan yhteystiedot.

Kadmium

Lannoitteissa, joiden fosforipitoisuus on vähintään 2,2 prosenttia (5 % P 2O 5) saa olla enintään 50 mg kadmiumia (Cd) fosforikiloa (P) kohden. Tämä koskee myös EY-asetuksen 2003/2003 mukaisia lannoitteita. Muissa lannoitevalmisteissa kadmiumin enimmäispitoisuus saa olla 1,5 mg/kg kuiva-ainetta.

Ammoniumnitraatti

Yli 28 % typpeä sisältävän ammoniumnitraattilannoitteen on täytettävä EY-asetuksessa 2003/2003 asetetut vaatimukset. Valmistajan on varmistettava, että markkinoille saatettavat runsastyppiset ammoniumnitraattilannoitteet läpäisevät asetuksen mukaisen räjähtämättömyyskokeen.

Viljelijä lannoitevalmisteiden tuojana

Ennakkoilmoitusvelvollisuus koskee myös viljelijöitä, jotka tuovat lannoitevalmisteita omaan käyttöön. EY-lannoitteista, jotka ovat asetuksen (EY) N:o 2003/2003 mukaisia epäorgaanisia lannoitteita, ennakkoilmoitusta ei tarvitse tehdä.

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA