Lannoitevalmisteiden markkinavalvonta

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira valvoo vähittäis- ja tukkuliikkeissä sekä internetissä ja lehti-ilmoituksilla myytäviä lannoitevalmisteita. Valvonta kohdistetaan erityisesti EU:n sisämarkkinakaupassa liikkuvien EY-lannoitteiden ja orgaanisten lannoitevalmisteiden valvontaan.

Markkinavalvontakäynnillä tarkastetaan muun muassa myytävien tuotteiden varastointi ja otetaan valvontanäytteitä laadun  ja pakkausmerkintöjen tarkastamista varten. 

Valvontasuunnitelma

Evira laatii valvontasuunnitelman vuosittain. Valvontasuunnitelmassa määritetään suoritettavat tarkastukset, tarkastustiheys ja valvontakohdetyypit, kuten markkinavalvonta, valmistuksen valvonta ja maahantuonnin valvonta. Lisäksi suunnitelmassa esitetään valvontakohdetyyppien riskinarvioinnin perusteet.

Markkinavalvontanäytteet

Vuosi

Näytemäärä (kpl)

Osuus lannoitevalvonnan kokonaisnäytemäärästä (%)

2014*

232

55

2013

255

61

2012

294

55

2011

309

55

2010

260

50

* Vuoden 2014 valvontasuunnitelman tavoite

Valvontaviranomaiset

Lannoitevalmisteiden markkinavalvonnasta vastaa Eviran lannoitevalmistejaosto. Valvonnassa Evira tekee yhteistyötä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) maaseutuosastojen kanssa.

Lisätietoja lannoitevalmisteiden valvonnasta löydät kohdasta Evira > Kasvit > Viljely ja tuotanto > Lannoitevalmisteet > Valvonta.

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME