Lannoitevalmisteiden kieltopäätökset

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira voi kieltää lannoitevalmisteen tai sen raaka-aineen markkinoille saattamisen. Kielto on peruutettava, mikäli kiellon perusteena olevaa puutteellisuutta, esimerkiksi laatupoikkeamaa, ei enää tuotteessa tai toiminnassa ole.

Evira voi väliaikaisesti kieltää myös EY-lannoitteen markkinoille saattamisen, vaikka lannoite täyttää EY-asetuksen 2003/2003 vaatimukset. Kiellon perusteena voi olla epäily, että lannoite on vaaraksi ihmisten, eläinten tai kasvien turvallisuudelle, terveydelle tai ympäristölle.

Linkki Eviran antamiin uusimpiin kieltopäätöksiin löytyy viereiseltä palstalta. Tiedot poistetaan luettelosta puolivuotisraportin julkaisemisen yhteydessä.

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME