Usein kysyttyä

1. Olemme vähittäiskauppa ja tuomme itse lannoitteita myyntiin. Pitääkö meidän ilmoittautua toimijarekisteriin?

Kyllä pitää. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia lannoitevalmisteita markkinoille saattavia toimijoita. Ilmoitusvelvollisuus ei koske vähittäis- ja tukkukauppoja, silloin kun ne ainoastaan markkinoivat lannoitevalmisteita. Tuonti Euroopan unionin ulkopuolelta sekä toisesta jäsenvaltiosta kuuluu ilmoitusvelvollisuuden piiriin. (Lvl 539/2006 11§, MMMa 11/12 2§)

2. Olen viljeijä ja olen tuomassa lannoitteita omaan käyttöön EU-alueelta. Pitääkö minun ilmoittaa asiasta Eviraan?

Omaan käyttöön EU:n alueelta lannoitevalmisteita tuovien ei tarvitse rekisteröityä Eviran toimijarekisteriin. Muita kuin  EY-lannoitteita tuovien on tehtävä tuonnista ennakkoilmoitus vähintään 3 arkipäivää ennen tuontia. Huomioithan lisäksi, että Suomeen ei saa tuoda fosforilannoitteita, joiden kadmiumpitoisuus ylittää 50 mg/kg fosforia. (MMMa 11/12 2§ ja 10§). Aiheesta voit lukea lisää Eviran esitteestä (pdf, 704 kB).

3. Tuon ureaa toisesta EU:n jäsenvaltiosta. Mitä minun pitää huomioida?
Lannoitevalmisteiden tuojan on tehtävä toiminnan aloitusilmoitus Eviraan. Toimijan velvoitteista löydät lisätietoa kohdasta Valmistus ja markkinoille saattaminen

Urea on sekä kemikaalilain (744/1989) mukainen aine että asetuksen (EY) N:o 2003/2003 mukainen EY-lannoite. Jos tuot sitä lannoitevalmisteen raaka-aineeksi voit tehdä ilmoituksen kemikaalien tuonnista kalenterivuosittain Eviran lomakkeella Ilmoitus kemikaalien tuonnista lannoitevalmisteen raaka-aineeksi. Ureaa voi tuoda lannoitevalmisteen raaka-aineena ainoastaan Eviran valvontarekisteriin valmistajiksi merkityille toimijoille. Muista kuin kemikaalilain mukaisista lannoitevalmisteen raaka-aineista, on tehtävä eräkohtainen ennakkoilmoitus tai haettava Eviran määräaikainen lupa (6 tai 12 kk).

Sisämarkkinakaupassa liikkuvista EY-lannoitteista ei tarvitse tehdä ennakkoilmoitusta Eviraan. Tällöin pakkauksessa on oltava merkintä EY-LANNOITE ja asetuksen mukainen tuoteseloste.

4. Epäilen ostamassani lannoitteessa olevan jotain vikaa. Keneen minun pitäisi ottaa yhteyttä?

Ota ensin yhteyttä lannoitteen myyjään tai valmistajaan/maahantuojaan. Yhteystiedot löydät valmisteen tuoteselosteesta. Mikäli ongelma ei ratkea, voit ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan. Kuluttajakäyttöön tarkoitettuja lannoitevalmisteita koskee kuluttajansuojalaki, jota valvoo Kuluttajavirasto.

5. Olen törmännyt ostaessani lannoitteita seuraavanlaisiin markkinointiteksteihin: lannoite on rekisteröity Eviraan ja lannoite on Eviran hyväksymä. Mitä tämä tarkoittaa?

Lannoitevalmistealan toimijan on rekisteröidyttävä Eviran lannoitevalmistevalvontaan, jolloin hän ilmoittaa samalla markkinoille saattamansa tuotteet. Evira ei kuitenkaan hyväksy tuotteita, vaan kyseessä on ilmoitusmenettely. Eviran luomuhyväksyntä tarkoittaa, että lannoitevalmisteen raaka-aineet täyttävät EY:n luomuasetuksen vaatimukset. Evira ei testaa tuotteiden tehoa tai vaikutuksia missään vaiheessa. Tuotevalvonnassa Evira tutkii mm. tuotteen ravinnepitoisuuksia ja haitallisia aineita. Lue lisää aiheesta kohdasta Elintarvikkeet > Valmistus ja myynti > Markkinointi > Älä usko humpuukiin.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME