Metsänviljelyaineiston EU:n sisämarkkinakauppa

Kun metsänviljelyaineistoa markkinoidaan Suomesta toiseen EU-jäsenvaltioon, metsänviljelyaineiston toimittajan on ilmoitettava myydystä erästä Eviralle. Ilmoitus tehdään MEVI-tietojärjestelmässä olevalla tietolomakkeella.
Eviran pitää toimittaa tietolomake kyseisen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun toimittaja on lähettänyt metsänviljelyaineiston.

Evira saa vastaavasti tiedon toisista jäsenmaista Suomeen tuodusta aineistosta vakiomuotoisella tietolomakkeella. Tiedot tallennetaan MEVI-tietojärjestelmään, josta aineiston vastaanottaja voi niitä tarkastella. Näiden tietojen avulla seurataan Suomeen markkinoitujen taimien alkuperää ja soveltuvuutta suomalaisiin olosuhteisiin.

Evira laatii saamiensa tietojen avulla tilastot Suomen ja muiden EU:n jäsenvaltion välisestä siemen- ja taimikaupasta.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME