Tietoa käpyjen markkinoijille

Markkinoijan täytyy olla merkitty Eviran ylläpitämään metsänviljelyaineiston toimittajien rekisteriin.

Markkinoijan on tehtävä Eviralle keräysilmoitus viimeistään kaksi viikkoa ennen keräyksen aloittamista. 

Käpyjen markkinoijan tulee huolehtia siitä, että  kävyt kuljetetaan karistamolle suljetuissa pakkauksissa tai konteissa siten, että eri käpyerät eivät voi sekoittua keskenään.

Eri lähtöisyysalueilta olevia käpyeriä ei saa karistaa samassa erässä.

Kaikissa käpyerissä pitää olla siemenkeräysilmoituksen numero ja käpyetiketti, jonka saa tulosteena MEVI-tietojärjestelmästä siemenkeräysilmoituksen jättämisen yhteydessä.

Markkinoijan tulee pitää ostamistaan ja markkinoimistaan kävyistä tuotantokirjanpitoa, joka sisältää seuraavat tiedot:
- metsänviljelyaineiston toimittaja (nimi tai toiminimi)
- keneltä metsänviljelyaineistoerä on ostettu
- metsänviljelyaineiston määrä
- käpyetiketin tiedot
- tieto siitä, kenelle metsänviljelyaineistoerä on markkinoitu
- siementen tuleentumisvuosi (tuotantokirjanpitoa voidaan pitää tuleentumisvuosittain)

Tuotantokirjanpito on säilytettävä 10 vuotta.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME