Käytä metsänviljelyssä oikeaa alkuperää ja laadukasta aineistoa

Myytävien metsäpuiden taimien pitää olla terveitä ja täyttää niiden laadulle asetetut vaatimukset. Metsäpuut ovat hyvin sopeutuneet tietyn alueen ilmasto-oloihin. Oikea alkuperä turvaa onnistuneen viljelytuloksen.

Etelästä liian kauas pohjoiseen siirrettyjen puiden kasvu jatkuu myöhempään kuin paikallisten puiden. Talven pakkaset yllättävät nämä eteläiset puut liian aikaisin, jolloin niiden talveentumattomat solukot vioittuvat ja puut altistuvat erilaisille tuhoille. Liian pitkät siirrot erilaisiin ilmasto-olosuhteisiin ovat puiden terveyden kannalta haitallisia. Oikean alkuperän valinta on ostajan vastuulla.

Jalostettua aineistoa tuotetaan siemenviljelyksillä

Käyttämällä jalostettua siementä metsänomistaja voi saada 15-20 prosentin kasvunlisäyksen verrattuna metsiköstä kerättyihin siemeniin. Jalostettua siementä tuotetaan siemenviljelyksillä. Evira hyväksyy ja tarkastaa metsäpuiden siemenviljelykset ja valvoo, että niille asetetut laatuvaatimukset täyttyvät. Evira vahvistaa siemenviljelyksiltä kerätyille siemenille ja taimille soveltuvan käyttöalueen sekä valvoo myös jalostamattoman aineiston laatua.

Alkuperä ja taimen laatuluokitus ilmenee kantatodistuksesta ja etiketistä

Kaikilla myytävillä metsäpuiden siemenillä ja taimilla täytyy olla niiden alkuperän varmentava Eviran myöntämä kantatodistus. Evira valvoo kaikkia siementen tuotantovaiheita käpyjen tai siementen keräyksestä niiden karistamiseen, puhdistamiseen, pakkaamiseen ja markkinointiin saakka. Asianmukaisesti valvotun metsänviljelyaineiston mukana tulee olla taimietiketti, josta löytyy kantatodistuksen tunnus ja muuta tietoa taimien laadusta ja alkuperästä. Ostajan kannattaa varmistaa taimien myyjältä, että hän saa tarvittavat tiedot ja varmistaa, että aineisto on alkuperältään juuri hänen uudistusalallensa soveltuvaa. Hyvää puuntuotosta ja -laatua arvostava metsänomistaja kiinnittää myös huomiota aineiston perinnölliseen laatuun.

Tuotannon valvonta

Metsäpuiden siementen ja taimien tuotantopaikkoja ja varastoja valvotaan säännöllisin tarkastuksin. Valvonnan avulla varmistetaan, että siemen- ja taimierät eivät sekoitu keskenään tuotannon eri vaiheissa. Lisäksi tarkastetaan, että metsänviljelyaineiston ostajalle annetut tiedot ovat oikeita ja luotettavia. Myös taimien terveyttä ja laatua valvotaan.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME