Metsänviljelyaineiston taimietiketti

Metsänviljelyaineiston ostajalle on annettava joko taimipakkauksissa tai erää seuraavissa asiakirjoissa oheiset metsänviljelyaineiston kaupasta annettujen säädösten mukaiset tiedot. Lähes kaikkien puulajien taimierissä on oltava kasvipassimerkinnät. Kasvipassi- ja taimietikettimerkinnät voi myös yhdistää. Lisäksi pakkauksessa on ilmoitettava, jos taimia on käsitelty torjunta-aineella. Mallietiketit löydät alla olevista linkeistä.

Etikettimallit

Yhdistetty kasvipassi- ja taimietikettimalli

Kasvipassietiketti

Kloonitaimietikettimalli


Taimitarrakloonit

Malli torjunta-ainemerkinnästä


Etikettimalli torjunta-aineista

 

 

Metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain mukaiset tiedot

1) metsänviljelyaineiston toimittajan nimi tai toiminimi
2) kantatodistuksen koodi ja numero
3) puulajin kasvitieteellinen nimi ja Suomessa tuotetun aineiston suomen- tai ruotsinkielinen nimi
4) taimien ikä ja taimityyppi
5) metsänviljelyaineiston määrä
6) metsänviljelyaineiston luokka
7) perusaineiston tyyppi
8) perusaineiston rekisteriviite tai lähtöi­syys­alueen tunnistekoodi
9) luokkaan siemenlähde tunnettu kuuluvan perusaineiston lähtöisyysalue sekä sen pituus- ja leveysvyöhykkeet, luokkaan valikoitu kuuluvan perusaineiston lähtöisyysalue sekä pituus- ja leveysasteen mukaan määritelty maantieteellinen sijainti ja luokkiin alustavasti testattu ja testattu kuuluvan perusaineiston tarkka maantieteellinen sijainti.
10) tieto siitä, onko perusaineisto alkuperäistä, muuta kuin alkuperäistä vai onko sen alkuperä tuntematon, sekä sijaitseeko perusaineisto luontaisella levinneisyysalueellaan tai muulla kuin luontaisella levinneisyysalueellaan. Muun kuin alkuperäisen tai muulla kuin luontaisella levinneisyysalueellaan olevan perusaineiston osalta merkitään tieto alkuperästä, jos se on tiedossa.
11) metsänviljelyaineiston käyttötarkoitus
12) testatun aineiston osalta tieto siitä, onko aineistoa muunnettu geenitekniikalla
13) tarvittaessa merkintä kasvullisesta lisäyksestä

Suomessa tuotetusta ja markkinoitavasta metsänviljelyaineistosta on lisäksi annettava seuraavat tiedot
14) luokkiin alustavasti testattu ja testattu kuuluvan aineiston käyttöalue 
15) taimierän keskipituus ja yksittäisen taimen vähimmäispituus taimierässä sekä paakkutaimien kasvatustiheys 
16) kylmä- tai pakkasvarastoiduista taimista varastoinnin päättymisaika 
17) lähetyspäivä ja suljettaviin pakkauksiin pakattujen taimien osalta pakkauspäivä 

Kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain mukaiset tiedot

1) Kasvipassitunnus
2) Suomen tunnus
3) Suomen kasvinsuojeluviranomaisen koodi
4) Metsänviljelyaineiston toimittajarekisteritunnus (=kasvinsuojelurekisterinumero)
5) Taimierän numero
6) Kasvin tieteellinen nimi
7) Taimien määrä
8) Korvattavan kasvipassin merkintä (tarvittaessa)