Metsänviljelyaineiston toimijan velvoitteet

Metsänviljelyaineistoa saa tuottaa, markkinoida ja maahantuoda vain sellainen toimittaja, joka on merkitty Eviran ylläpitämään metsänviljelyaineiston toimittajarekisteriin.

Metsänviljelyaineistoerä on yksilöitävä ja pidettävä erillään kaikkien tuotantovaiheiden aikana. Markkinoitavien taimien on oltava terveitä ja elinvoimaisia sekä soveltua metsänviljelyyn. Markkinoitavan taimierän mukaan on liitettävä metsänviljelyaineiston toimittajan etiketti tai muu asiakirja, josta ilmenevät säädöksissä määritellyt tiedot.

Metsänviljelyaineiston toimittajan on pidettävä tuottamastaan, ostamastaan sekä markkinoimastaan metsänviljelyaineistosta tuotantokirjanpitoa. Tuotantokirjanpidosta tulee selvitä metsänviljelyaineiston toimittajan nimi, metsänviljelyaineiston määrä sekä tieto siitä, kenelle metsänviljelyaineistoerä on markkinoitu. Siemen- ja taimierien tuotannon osalta kirjanpidon tulee sisältää erän yksilöintitiedot ja oston, markkinoinnin ja maahantuonnin osalta ostajalle annettavat tiedot.