Erilläänpito ja yksilöinti

Metsänviljelyaineistoerä on yksilöitävä ja pidettävä erillään kaikkien tuotantovaiheiden aikana.

Taimierien pitää olla selvästi erillään toisistaan ja niissä kuuluu olla taimierän tunnus tai tunniste näkyvillä. Taimitarhan hoitajan pitää pystyä näyttämään mistä taimierän löytää (kartta tai kaavio), pienillä tarhoilla suullinen kuvaus riittää. Tuotantoasiakirjoista pitää ilmetä taimierän yksilöintitiedot. Tiedot tarkastetaan yleensä tietojärjestelmistä tai kasvatuskorteilta.