Ilmoitusvelvollisuudet

Rekisteröityneiden toimittajien on ilmoitettava kirjallisesti Eviraan myös toiminnassaan tapahtuvista merkittävistä muutoksista, kuten uuden toimipisteen perustamisesta, nimi- tai toimialamuutoksista tai toiminnan lopettamisesta.

Metsänviljelyaineiston toimittajan on hyvissä ajoin ilmoitettava siemenkeräysten aloittamisesta ja maahantuotavasta metsänviljelyaineistoerästä.

Kasvullisesti lisättyjä klooneja tuottavan toimittajan tulee ilmoittaa vuosittain tuotetun aineiston määrästä.

Perusaineiston omistajan tai käyttöoikeuden haltijan tulee ilmoittaa Eviralle, jos hyväksyttyä perusaineistoa ei käytetä tai voida käyttää lisäysaineiston tuottamiseen.

Kun metsänviljelyaineistoa markkinoidaan Suomesta toiseen EU-jäsenvaltioon, metsänviljelyaineiston toimittajan on ilmoitettava myydystä erästä Eviralle.

Kaikki ilmoitukset  tuonti-ilmoitusta lukuunottamatta tehdään MEVI-tietojärjestelmässä. Tuonti-ilmoitus tehdään vapaamuotoisella asiakirjalla.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME