Perunan EU:n sisämarkkinakauppa

Suomessa ja EU-alueella markkinoitavassa perunassa pitää olla tuottajan tai pakkaajan kasvinsuojelurekisterinumero. Vaatimus koskee pakkausmuodosta riippumatta kaikkea perunaa, niin ruoka- kuin teollisuusperunaakin. Siemenperunalla kasvinsuojelurekisterinumero tulee olla kasvipassissa, joka on yhdistetty vakuustodistukseen.

Siemenperunalla kasvipassi edellyttää virallisia tarkastuksia ja sertifiointia. Muun perunan markkinoinnissa käytettävän kasvinsuojelurekisterinumeron tarkoituksena on perunaerän jäljitettävyys. Rekisterinumero osoittaa, että kyseinen toimija kuuluu kasvinsuojelurekisteriin. Varsinaisia tarkastus- ja testausvaatimuksia EU-alueella markkinoitavalle muulle kuin siemenperunalle ei ole, mutta perunassa ei saa esiintyä vaarallisia kasvintuhoojia.

Eviran ja ELY-keskusten tarkastajat tekevät vuosittain tuhoojakartoituksia perunatiloilla. EU:n sisämarkkinoilla liikkuville perunaerille tehdään pistokokein markkinavalvontatarkastuksia vaarallisten kasvintuhoojien esiintymisen varalta. Mikäli kasvintuhoojia esiintyy, valvontaviranomainen määrää perunaerän asianmukaisesti hävitettäväksi. Hävittämisestä aiheutuvat kustannukset ja menetykset jäävät tavaran haltijan vastuulle.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME