Kylvösiementen EU:n sisämarkkinakauppa

Edellytykset

Markkinoitaessa kylvösiementä Euroopan Unionin (EU) jäsenmaista Suomeen on vaatimuksena, että

  • markkinoida saa siementä vain lajikkeista, jotka on merkitty EU:n lajikeluetteloon
  • siemenerät on sertifioitu
  • siemenerien pakkaukset on varustettu vaatimusten mukaisella virallisella vakuustodistuksella
  • viljakasvien osalta esitetään todistus hukkakaurattomuudesta

Markkinointia, maahantuontia ja maasta vientiä koskeva ilmoitusvelvollisuus

Tarkemmat tiedot löytyvät kohdasta rekisteröityminen markkinoijaksi.

Todistus hukkakaurattomuudesta

Markkinoitaessa viljansiemenerien muista jäsenvaltioista Suomeen, markkinoijan on esitettävä Eviran siementarkastusyksikölle viranomaisen antama todistus, josta selviää, että viljelys, jonka satoa erä on, on virallisessa tarkastuksessa todettu vapaaksi hukkakaurasta ja erästä otettu vähintään 1 kg:n näyte on viranomaisen tarkastuksessa todettu vapaaksi hukkakaurasta. Jos viljelyksellä ei ole tehty hukkakauratarkastusta, pitää esittää virallinen tarkastustodistus, jossa 3 kg:n näyte on todettu vapaaksi hukkakaurasta.

Tutkimustodistukset

Tutkimusstodistukset tulee toimittaa seuraavissa tapauksissa siementarkastusyksikköön

  • erät, joita käytetään siementuotannon kantasiemenenä (=korkeammat siemenluokat), lisäksi kenttäkoetodistus tai kenttänäyte
  • erät, jotka pakataan uudelleen Suomessa
  • erät, joita käytetään siemenseoksiin
  • erät, joista tutkitaan laatuvaatimusten täyttyminen ylivuotisina

Kun tehdään seosilmoituksia, joihin sisältyy eriä, joiden laatu on tarkastettu muualla kuin Suomessa, on tutkimustodistukset toimitettava seosilmoituksen mukana siementarkastusyksikköön. Tällöin seoksen pakkaajaksi merkitään se, joka seoksen pakkaukset sulkee. Kun tehdään uudelleenpakkausilmoitus, jonka laatu tarkastettu muualla kuin Suomessa, on tutkimustodistus toimitettava uudelleenpakkausilmoituksen mukana siementarkastusyksikköön. Tällöin seoksen pakkaajaksi merkitään se, joka seoksen pakkaukset sulkee. Ulkomaisen tutkimustodistuksen tulee olla voimassa markkinoitaessa erä Suomeen. Voimassaolo alkaa tarkastuskauden alusta eli 1.7 ja päättyy yksivuotisilla lajeilla seuraavan vuoden kesäkuun viimeinen päivä ja monivuotisilla lajeilla seuraavan vuoden lokakuun viimeinen päivä.

Muista eristä siementarkastusyksikkö suosittelee toimittamaan tiedot siementarkastusyksikköön, jotta erillisiä tilastoja ei tarvitsisi kerätä siemenliikkeiltä muualta EU:n alueelta markkinoiduista määristä. Toimitettavat tiedot ovat laji, lajike, siemenluokka, määrä ja maa, josta siemen tulee Suomeen.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME