Siementen ja siemenperunan pakkauslupa

Siementen ja siemenperunan pakkaaminen on luvanvaraista toimintaa. Pakkaamon on haettava toiminnalleen lupa Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) siementarkastusyksiköstä.

Pakkaamolla tulee olla käytettävissä tarpeelliset ja riittävät toimitilat, varastot, laitteistot sekä osaaminen kylvösiemenerien muodostamiseksi ja saattamiseksi markkinointikelpoiseksi.

Pakkaaja hakee lupaa kirjallisesti siementarkastusyksiköstä saatavalla lomakkeella. Pakkaamo esittää hakemuksessa siementen hankintaa, käsittelyä ja varastointia sekä muuta toimintaa koskevat selvitykset sekä yhteystiedot.

Eviran siementarkastusyksikkö tekee katselmuksen ennen pakkaamoluvan myöntämistä hakijan toimitiloihin. Katselmuksen tarkoituksena on selvittää täyttyvätkö luvan edellytykset. Jos edellytykset täyttyvät, katselmoija ehdottaa luvan myöntämistä. Jos katselmuksessa havaitaan puutteita, katselmoija antaa korjausehdotukset ja korjausten jälkeen tehdään uusintakatselmus. Pakkaamon henkilökunnan ammattitaidon Evira testaa erillisellä kokeella ennen luvan myöntämistä. Evira järjestää ennen katselmuksia koulutuksia pakkaamoiden vastuuhenkilöille ja koko henkilökunnalle. Lopullisen päätöksen luvan myöntämisestä tekee Eviran siementarkastusyksikkö.

Vain  luvan saaneet pakkaamot saavat valmistaa ja tarkastuttaa sertifioitavia ja hyväksyttyjä siemeneriä, ja vain sertifioituja ja hyväksyttäviä eriä saa markkinoida kylvösiemeneksi.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME