Rekisteröityminen kylvösiemenen markkinoijaksi

Kylvösiemenen pakkaamotoimintaa, markkinointia, maahantuontia ja maasta vientiä harjoittavan elinkeinonharjoittajan on tehtävä Elintarviketurvallisuusvirastoon (Evira) ilmoitus toimintansa aloittamisesta, lopettamisesta ja toiminnassa tapahtuvista muutoksista. Ilmoituksesta on käytävä ilmi elinkeinonharjoittajan nimi, toimipaikka ja yhteystiedot sekä toiminnan luonne ja laajuus. Ilmoitus toiminnan aloittamisesta on tehtävä Eviraan vähintään 7 päivää ennen toiminnan aloittamista. Toiminnan lopettamisesta tai toiminnassa tapahtuneista muutoksista on ilmoitettava Eviraan viivytyksettä. Ilmoittautumiseen käytetään Eviran lomaketta, jota voi myös tilata Eviran siementarkastusyksiköstä.

Evira pitää valvontaa varten valtakunnallista rekisteriä pakkausluvan saaneista elinkeinonharjoittajista sekä kylvösiemenen markkinointia, maahantuontia ja maasta vientiä harjoittavista ilmoitusvelvollisista elinkeinonharjoittajista.

Lomake: Ilmoitus kylvösiemenen markkinointia, maahantuontia ja maastavientiä koskevasta toiminnasta

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME