Tiedostonpitovelvollisuus

Elinkeinonharjoittajien tulee pitää siemenkauppalain alaisesta toiminnastaan tiedostoa kaikista kylvösiemeneristä ja säilytettävä sitä tarkastusta varten kolmen vuoden ajan. Tiedoston on oltava ajan tasalla ja siihen on merkittävä eräkohtaisesti seuraavat tiedot: myyjä, ostopäivä, kauppaerän numero, paino, ostajien nimet ja yhteystiedot sekä toimituspäivät. Pakkaamon on näiden lisäksi säilytettävä kylvösiemenen raakaeriä koskevat viljelystarkastuspäätökset ja vastaanottotodistukset osana tiedostoa. Tiedostonpitovelvollisuus ei koske vihanneskasvien harrastelijakäyttöön tarkoitettuja pikkupakkauksia. siemenperunan 25 kg:n ja sitä pienempiä pakkauksia eikä nurmikasvien ja nurmikkosiementen 2 kg:n tai sitä pienempien pakkausten myyntiä. Näidenkin pakkauskokojen osalta tulee kuitenkin myyntipaikoissa olla saatavilla tiedot kokonaismyynneistä. Maahantuojien ja pakkaamoiden on pidettävä tiedostoa kaikista eristä pakkauskoosta riippumatta.

Tarkastus- ja tiedonsaantioikeus

Siemenkauppalain mukaisilla valvontaviranomaisilla, kuten Elintarviketurvallisuusvirastolla (Evira), elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla (ELY-keskuksilla) ja tullila on oikeus valvontaa varten tarkastaa kylvösiemenviljelyksiä sekä niiden läheisyydessä sijaitsevia viljelyksiä ja alueita, kylvösiementä, kylvösiemenen tuotanto- ja pakkaustiloja, varastointi- ja myyntipaikkoja sekä kuljetusvälineitä, elinkeinonharjoittajien kirjanpitoa ja kauppaeräkohtaista tiedostoa sekä ottaa maksutta tarpeellisia näytteitä kylvösiemenestä.

Valvontaviranomaisilla on lisäksi oikeus saada valvontaa varten tarpeelliset tiedot ja asiakirjat elinkeinonharjoittajilta.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME