Viljan interventio

Viljan interventiotoiminnan tarkoituksena on tasapainottaa viljamarkkinoita ja antaa viljan tuottajalle tietty hinta- ja markkinatakuu ostamalla viljaa interventiovarastoihin Euroopan Unionin lukuun. Euroopan Unioni säätelee tarkasti viljan interventiotoimintaa antamalla interventiomyyntiä, -ostoa ja -varastointia koskevia säännöksiä ja valvomalla niiden noudattamista. Maaseutuvirastoon kuuluva interventioyksikkö vastaa viljan interventiotoiminnan toteuttamisesta Suomessa.

EU on asettanut laatuvaatimukset interventioviljoille, joita ovat ohra ja vehnä. Interventioviljan laadunmääritys tehdään Eviran viljajaostossa EU-säädösten mukaisesti. Laadunmäärityksen perusteella varmistetaan, että viljaerä täyttää interventioviljan vähimmäislaatuvaatimukset. Lisäksi interventioviljan kausihintaan tehtävät hintalisäykset tai -vähennykset tehdään viljaerän laadun perusteella. Laadunmääritysohjeet sitovat vain interventioviljan kauppaa, eivät muuta viljakauppaa.

Interventioviljasta määritetään seuraavat laatuominaisuudet:

  • hehtolitranpaino
  • kosteus
  • rikkapitoisuus

ja lisäksi vehnästä:

  • sakoluku
  • proteiinipitoisuus
  • Zeleny-luku
  • tarvittaessa taikinatesti

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut viljan interventiovarastoinnin valvonnan (varastointi, osto- ja myyntitapahtumien viljan punnitus, näytteenotto ja laadunmääritys) tehtäväksi Eviran tuonti- ja markkinavalvontayksikölle, josta saa tarvittaessa lisätietoa asiasta.

Interventiovarastointiin liittyvät näytteet tutkitaan Evirassa. Viljan myyjä voi vaatia rinnakkaisnäytteen jälkitarkastusta, jos hän katsoo, että näytteen analysoinissa on tapahtunut virhe. 

 

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA