Kasvien ja kasvituotteiden tuonnin poikkeusluvat

Evira voi myöntää luvan poiketa kasvien ja kasvituotteiden tuontivaatimuksista, jos niitä tuodaan tieteellistä tutkimusta varten, koetarkoituksiin tai lajikevalintaa varten. Luvan myöntäminen edellyttää, että tuonti ei aiheuta riskiä vaarallisten kasvintuhoojien leviämisestä Suomeen.

Poikkeusluvan myöntäminen edellyttää toimintaan tarkoitetun laboratorion tai muun tilan hyväksymisen. Hyväksyminen tapahtuu viranomaisen tekemän tarkastuksen perusteella. Tarkastustuloksen perusteella lupa myönnetään tai määrätään tutkimustilaan tehtäväksi korjaustoimenpiteitä ennen luvan myöntämistä.

Toiminnan päätyttyä voidaan tehdä tarkastus sen toteamiseksi, että poikkeusluvalla maahantuotu materiaali on hävitetty siten, ettei kasvintuhoojien leviämisriskiä ole. Mikäli hakija tuo poikkeuslupaa vaativaa materiaalia usein ja toiminta tapahtuu samoissa tiloissa, ei tarkastusta välttämättä tehdä kaikkien tuotavien erien yhteydessä.

Poikkeuslupaa haetaan Evirasta kirjallisesti sivun vasemman reunan linkeistä löytyvällä lomakkeella. Evira tekee luvan myöntämisestä kirjallisen päätöksen, jossa määritellään luvan ehdot. 

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

 

Aiheet: