Kasvintarkastuksen hinnasto - tuontitarkastukset

Tuontitarkastukset (muut kuin puutavara)

Hinta €
Alin tarkastusmaksu

71,00

Kasvien taimet, pistokkaat ja siemenet; istutettavaksi tarkoitetut sipulit, mukulat, juurakot yms.; solukkoviljelmät

   - jokainen alkava 100 kg

   - taimiaineistotarkastuksesta lisäksi, jokainen alkava 100 kg

  

  

6,40

2,65

Leikkokukat ja leikkovihreä; ruukku-, viher- ja akvaariokasvit;
havupuiden oksat ja joulukuuset

   - jokainen alkava 100 kg

  

  

5,80

Vilja, jokainen alkava 1000 kg

0,74

Peruna, jokainen alkava 25000 kg

71,00

Maa-aines, kasvualusta ja puunkuori, paino enintään 25000 kg

   - jokainen edellisen ylittävä 1000 kg:n erä

   - enimmäismaksu

 19,40

0,78

155,00

Muut kasvit ja kasvituotteet, lähetystä kohti

19,40

Tuontitarkastuksen uusintatarkastus, tarkastustunnilta

59,00

Hedelmien, marjojen ja vihannesten tarkastusmaksut tullin
hinnastossa

 

   
Puutavaran tuontitarkastukset Hinta €

Alin tarkastusmaksu, lukuun ottamatta Venäjältä
tuotavaa havupuutavaraa

65,00

Havupuu Venäjän Euroopan puoleisesta osasta lehtikuusta ja
suoja-alueelle tarkoitettua havupuuta lukuun ottamatta:

 
  - kuorma-autokuorma tai vastaavan suuruinen lähetys alle 50 m 3

  - junan vaunu tai vastaavan kontin suuruinen lähetys (50 m 3 ja

    suurempi kuorma)

  - laiva, alle 2 000 m 3

  - laiva, 2 000 m 3 tai enemmän

  - jos laivalla tuotava puutavara jakaantuu eri maahantuojien
    kesken on alin tarkastusmaksu maahantuojaa kohden

  5,70

  7,00

   

 212,00

 353,00

  

107,00

Muu puutavara kuin kuori, lukuunottamatta tuontia Venäjän
Euroopan puoleisesta osasta, lehtikuusi ja EU:n suoja-alueille
tarkoitettu puu kuitenkin mukaan luettuna:
 
   - kuorma-autokuorma tai vastaavan suuruinen lähetys alle 50 m 3

   - junan vaunu tai vastaavan kontin suuruinen lähetys (50 m 3 ja

     suurempi kuorma)

   - laiva, alle 2 000 m 3

   - laiva, 2 000 m 3 tai enemmän

   - jos laivalla tuotava puutavara jakaantuu eri maahantuojien
     kesken on alin tarkastusmaksu maahantuojaa kohden

 65,00

  80,00

  

 212,00

 353,00

  

107,00

Puutavaran tuontitarkastuksen uusintatarkastus, tarkastustunnilta

46,00

Aiheet: