Kasvien vienti EU:n ulkopuolelle

Vietäessä kasveja EU:n ulkopuolisiin maihin noudatetaan vastaanottajamaiden asettamia vaatimuksia, jotka vaihtelevat maittain ja tuotteittain. Viejän on hyvissä ajoin ennen vientiä selvitettävä vastaanottajamaasta, mitkä ovat vaatimukset vietävälle tuotteelle.

Yleensä kaikki elävät kasvit ja myös monet kasviperäiset tuotteet vaativat kasvinterveystodistuksen, jonka myöntää vienti-ilmoituksen perusteella Evira. Kasvinterveystodistusta vaativien tuotteiden viejän on rekisteröidyttävä Eviran kasvinsuojelurekisteriin.

Vietäviä tuotteita tarkastetaan tuotantopaikoilla tehtävillä tarkastuksilla sekä vientierien tarkastuksella juuri ennen vientiä.

Kasvituotteiden vienti Venäjälle

1.7.2013 lähtien on perunan ja taimiaineiston vienti EU-maista Venäjälle ollut kielletty. Kiellon syyksi Venäjä on ilmoittanut löytäneensä runsaasti tuontilähetyksiä, joissa on ollut Venäjän lainsäädännössä mainittuja kasvintuhoojia. Kielto ei kuitenkaan koske kasvihuoneissa kasvatettuja ruukkutaimia. Mikäli vietävät taimet ovat peräisin toisesta EU:n jäsenvaltiosta, tulee taimien mukana olla EU:n sisäinen dokumentti (Intra-EU Phytosanitary Communication Document, IPCD), josta ilmenee vietävän erän alkuperä. Vastaavasti kun toiseen EU-valtioon kuljetetaan ruukkutaimia, jotka on tarkoitus viedä edelleen Venäjälle, tulee ennen erän kuljetusta ottaa yhteyttä Eviran kasvinterveysyksikköön IPCD-dokumentin saamiseksi. 

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME


LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA

 

 

 

 

 

Aiheet: