Kasvien vientitarkastukset

Suomesta EU:n ulkopuolisiin maihin vietäviä tuotteita tarkastetaan tuotantopaikoilla tehtävillä vientivalmiustarkastuksilla ja vientihetkellä tehtävillä eräkohtaisilla tarkastuksilla. Tarkastuksessa selvitetään, täyttääkö vietäväksi aiottu tuote vastaanottajamaan vaatimukset. Tarvittaessa otetaan näyte, josta tutkitaan laboratoriossa vastaanottajamaan karanteenituhoojiksi ilmoittamat kasvintuhoojat. Vientitarkastukset ovat maksullisia.

Jos tarkastuksessa todetaan, että tuote täyttää vastaanottajamaan vaatimukset, lähetykselle voidaan myöntää kasvinterveystodistus. Jos tuote ei täytä vastaanottajamaan vaatimuksia, ei todistusta voida myöntää.

Aiheet: