Lannoitevalmisteiden tuonti EU:n ulkopuolelta

Lannoitevalmisteen on täytettävä lainsäädännössä asetetut laatuvaatimukset muun muassa ravinteiden, haitallisten aineiden ja hygienian osalta.

Evira voi kieltää lannoitevalmisteen tai sen raaka-aineen tuonnin, jos se havaitsee, ettei lannoitevalmiste täytä säädettyjä vaatimuksia. Kielletyt tuotteet voidaan määrätä uudelleen käsiteltäväksi, hävitettäväksi tai palautettavaksi lähettäjämaahan toimijan kustannuksella.

Lannoitevalmisteella on oltava tyyppinimi

Suomeen tuotavan lannoitevalmisteentyyppinimen tulee löytyä joko kansallisesta tyyppinimiluettelosta tai EY-lannoitetyyppien luettelosta. Tyyppinimistä voit lukea lisää kohdasta Evira > Kasvit > Viljely ja tuotanto > Lannoitevalmisteet > Lainsäädäntö > Tyyppinimiluettelo.

Kasvualustojen ja maa-aineksen tuonti

Kasvualustojen ja maa-aineksen tuonti lukuun ottamatta puhdasta turvetta on kielletty seuraavista maista tai alueilta: Turkki, Valkovenäjä, Moldova, Venäjä, Ukraina sekä EU:n ulkopuoliset valtiot, jotka eivät kuulu Manner-Eurooppaan. Tuontikielto ei kuitenkaan koske Egyptiä, Israelia, Libyaa, Marokkoa ja Tunisiaa. Kasvualustojen ja maa-aineksen maahantuontikielto liittyy kasvinterveyslainsäädäntöön. Lisätietoja antaa Eviran Kasvinterveysyksikkö.

Ilmoitus toiminnasta

Lannoitevalmisteiden tai niiden raaka-aineiden maahantuojan on tehtävä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle kirjallinen ilmoitus toiminnasta viimeistään kuukautta ennen aloittamista. Ilmoituksen liitteenä on toimitettava omavalvontasuunnitelma ja tuotetiedot. 

Toimijan on kalenterivuoden päättyessä toimitettava Eviraan maahantuomiensa lannoitteiden ja raaka-aineiden määrätiedot. Tämä niin sanottu vuosi-ilmoitus pyydetään loppuvuodesta.

Ennakkoilmoitus tuonnista

Maahantuotavasta lannoitteesta tai sen raaka-aineesta on tehtävä Eviralle maahantuonnin ennakkoilmoitus viimeistään kolme arkipäivää ennen tavaran saapumista maahantuontipaikkaan. Ilmoituksen voi tehdä Eviran lomakkeella.

Ennakkoilmoituksen liitteenä on toimitettava virallinen todistus tuotteen kadmiumpitoisuudesta ja eläimistä saatavien sivutuotteiden osalta lisäksi terveystodistus tai todistus käsittelystä hyväksytyssä laitoksessa.

Epäorgaanisten lannoitteiden osalta kadmiumtodistus vaaditaan ainoastaan fosforia yli 2,2 prosenttia sisältävistä lannoitteista. Ilmoitukseen on liitettävä tuoteseloste, mikäli tietoja ei ole aikaisemmin toimitettu Eviraan.

Ennakkoilmoitus on tehtävä myös EY-lannoitteista kun ne tulevat ensimmäisen kerran unionin alueelle Suomeen saapuessaan.

Lannoitevalmisteisiin liittyvät lomakkeet ja ohjeet löydät kohdasta Evira > Lomakkeet ja ohjeet > Kasvit > Lannoitevalmisteet.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA