Usein kysyttyä

1. Mitä minun pitää tehdä kun haluan tuoda kompostoitua lantaa Venäjältä ja sarvijauhoa Pakistanista?
Eläimistä saatavien sivutuotteiden tuonti EU-alueelle edellyttää tuotteen sivutuoteasetuksen mukaista käsittelyä. Toimijan on osoitettava, että käsittely täyttää asetuksen vaatimukset ja tuotteen laatu vastaa asetettuja hygieniavaatimuksia. Tuotteelle tehdään eläinlääkinnällinen rajatarkastus. Tuotteen mukana on kuljettava sivutuoteasetuksen mukainen kaupallinen asiakirja. Lisätietoja antaa Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran Tuonti- ja markkinavalvontayksikön rajatarkastusjaosto.

2. Haluaisin tuoda lannoitteita Kiinasta. Mitä minun pitää ilmoittaa Eviraan?
Toimijan on tehtävä elinkeinotoiminnan aloitusilmoitus ja toimitettava se liitteineen Eviraan. Ilmoituksen liitteenä on oltava omavalvontasuunnitelma ja tiedot tuotteista. Lannoitevalmisteista pitää olla kadmiumtodistus ja orgaanisista lannoitevalmisteista lisäksi terveystodistus. Tuonnista on tehtävä ennakkoilmoitus vähintään 3 arkipäivää ennen tavaran saapumista maahantuontipaikkaan. Ensimmäisen maahantuonnin yhteydessä Evira ottaa yleensä lannoitevalmisteesta näytteen.

3. Tuon maahan sinkkikelaattia. Mitä minun pitää huomioida?
Sinkkikelaatti on sekä kemikaalilain (744/1989) mukainen valmiste että asetuksen (EY) N:o 2003/2003 mukainen EY-lannoite. Jos tuot sitä lannoitevalmisteen raaka-aineeksi voit tehdä ilmoituksen tuonnista kalenterivuosittain Eviran lomakkeella Ilmoitus kemikaalien tuonnista lannoitevalmisteen raaka-aineeksi. Sinkkikelaattia voi tuoda lannoitevalmisteen raaka-aineena ainoastaan Eviran valvontarekisteriin valmistajiksi merkityille toimijoille. Jos tuot sitä markkinoille saatettavaksi lannoitteena siitä on tehtävä eräkohtainen ennakkoilmoitus tai haettava määräaikaista lupaa (6 tai 12 kk) Eviran lomakkeella.