Maa-aineksen ja kasvualustojen tuonti ja vienti

Tuotaessa maa-ainesta tai kasvualustoja EU:n ulkopuolisista maista ja vietäessä niitä EU:n ullkopuolisiin maihin on otettava huomioon kasvinterveyslainsäädännön ja lannoitevalmistelainsäädännön vaatimukset.

Kasvinterveysvaatimukset tuonnissa

Kasvinterveysvaatimukset viennissä

Lannoitevalmistelainsäädännön vaatimukset tuonnissa

Lannoitevalmistelainsäädännön vaatimukset viennissä

EU:n sisämarkkinakauppa

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

 

 

Aiheet: