50 vuotta puiden siementen ja taimien sertifiointia OECD:ssä

Blogi 9.2.2018

OECD:n metsäpuiden siemen- ja taimijärjestelmän 50-vuotisjuhlakokous järjestettiin Kööpenhaminassa viime vuoden lokakuussa. Tämä sertifiointijärjestelmä mahdollistaa siementen ja taimien kansainvälisen kaupan. Vuosikokouksen ja sitä seuranneen juhlaretkeilyn aikana kuvattiin oheinen video, jossa esitellään järjestelmän toimintaa. Videossa korostetaan erityisesti ilmastonmuutoksen riskejä metsätaloudelle ja pohditaan keinoja, joilla muutokseen voidaan sopeutua.

  

Katso video koko ruudun kokoisena

OECD:n metsäpuiden siemen- ja taimijärjestelmän on vuodesta 1967 lähtien edistänyt puiden siementen ja taimien tuotantoa ja käyttöä siten, että ostajat saavat oikeat tiedot mm. puulajista, alkuperästä ja aineiston geneettisestä laadusta. Näitä tietoja tarvitaan, kun valitaan oikeanlaista aineistoa metsänviljelyyn erilaisiin kasvuolosuhteisiin. Kansainvälistä kauppaa varten tarvitaan yhteiset kansainväliset säännöt ja standardit, joilla tietojen oikeellisuus voidaan osoittaa. Järjestelmän avulla osoitetaan tuotantoketjun luotettavuus siementen keräämisestä metsän istuttamiseen saakka. Järjestelmää käytetään maailman laajuisesti 27 maassa ja se kattaa nykyisin yli 400 puulajia. OECD-sertifikaatti vaaditaan EU:hun tuotavilta metsäpuiden siemeniltä ja taimilta.

Puiden pitkän eliniän vuoksi muuttuva ilmasto aiheuttaa suuria haasteita metsän uudistajille ja kasvattajille. Nyt istutetun taimien tulee selvitä elossa nykyisissä olosuhteissa, mutta samalla niiden pitää kasvaa ja pysyä hengissä seuraavat 50 - 100 vuotta muuttuvassa ilmastossa. On tärkeää, että metsiin istutetaan sellaisia puulajeja tai saman puulajin eri alkuperiä, jotka ovat riittävän hyvin sopeutuneita tulevaan ilmastoon. Huonosti sopeutuneet puut ja metsät ovat alttiita mm. hyönteis- ja sienituhoille. Ilmaston muutos lisää tarvetta metsänviljelyaineiston kansainväliselle kaupalle ja sertifioidulle aineistolle.

Suomi on ollut OECD:n metsäjärjestelmän työssä aktiivisesti mukana sen perustamisesta lähtien. Kirjoittaja on toiminut Suomen edustajana OECD:n metsäjärjestelmä kokouksissa vuodesta 2003 lähtien ja EU-maiden edustajana järjestelmän puheenjohtajistossa viimeiset viisi vuotta. Järjestelmän kokouksiin osallistuu jäsenvaltioiden edustajien lisäksi tarkkailijoina Euroopan komissio ja alan merkittävimmät kansainvälisten järjestöt UN Food and Agriculture Organization (FAO), European Forest Nursery Association (EFNA), International Seed Testing Association (ISTA), International Seed Federation (ISF), European Forest Genetic Resources Programme (EUFORGEN) ja World Agroforestry Centre (ICRAF). OECD:n metsäjärjestelmä on metsäpuiden siemen- ja taimikaupan tärkein kansainvälinen yhteistyöfoorumi.

 

Kari Leinonen
Ylitarkastaja
Kasvinterveysyksikkö