Metsänviljelyaineiston tuonti EU:n ulkopuolelta

Metsänviljelyaineiston tuonti on mahdollista sellaisista maista, jotka kuuluvat OECD:n metsänviljelyaineiston kansainvälistä kauppaa koskevaan sertifiointijärjestelmään. Näitä maita ovat: Kanada, Norja, Serbia, Sveitsi, Turkki ja Amerikan yhdysvallat.

Metsänviljelyaineistolla tarkoitetaan metsätaloudelle tärkeiden puulajien käpyjä, siemeniä ja taimia. Edellä mainitut puulajit on lueteltu oheisessa liitteessä:

Luettelo puulajeista 

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira myöntää luvan metsänviljelyaineistoerän maahantuonnille ja markkinoinnille edellä mainituista OECD-maista. Lupaa varten tuojan on tehtävä tuonti-ilmoitus, joka sisältää seuraavat tiedot:

1) maahantuojan nimi,
2) maahantuontipäivämäärä
3) maahantuontipaikka (Tullin toimipiste)
4) maahantuotavan aineiston määrä.

Jos metsänviljelyaineisto tuodaan maahan koe- tai tutkimustoiminta taikka metsänjalostus- tai geenivarojen säilyttämistarkoituksessa, tuonti-ilmoituksesta tulee lisäksi ilmetä käyttötarkoitus ja metsänviljelyaineiston loppukäyttäjä.

Metsänviljelyaineiston tuojan on toimitettava Eviralle virallinen OECD:n lähtöisyysaluetodistus, jonka perusteella Evira tekee aineistolle kantatodistuksen.
Aineistoa ei saa markkinoida EU:n alueella ennen, kun sille on tehty kantatodistus.

Lisäksi tulee etukäteen selvittää Evirasta tarvitseeko tuontierä kansainvälisen kasvinterveystodistuksen (Phytosanitary sertificate).

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME