Metsänviljelyaineiston vienti EU:n ulkopuolelle

Vietäessä metsänviljelyaineistoa EU:n ulkopuolisiin maihin noudatetaan vastaanottajamaiden asettamia vaatimuksia, jotka vaihtelevat maittain ja tuotteittain. Viejän on hyvissä ajoin ennen vientiä selvitettävä vastaanottajamaasta, mitkä ovat vaatimukset vietävälle tuotteelle. Vastaanottajamaan vaatimuksesta Evira tekee vientierälle OECD-lähtöisyystodistuksen, joka haetaan MEVI-tietojärjestelmässä.

Yleensä kaikki elävät kasvit ja myös monet kasviperäiset tuotteet vaativat kasvinterveystodistuksen, jonka myöntää vienti-ilmoituksen perusteella Evira. Kasvinterveystodistusta vaativien tuotteiden viejän on rekisteröidyttävä Eviran kasvinsuojelurekisteriin.

Vietäviä tuotteita tarkastetaan tuotantopaikoilla tehtävillä tarkastuksilla sekä vientierien tarkastuksella juuri ennen vientiä.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME