Perunan vienti EU:n ulkopuolelle

Vietäessä perunaa EU:n ulkopuolisiin maihin noudatetaan vastaanottajamaiden asettamia vaatimuksia. Viejän tulee selvittää vastaanottajamaan vaatimukset hyvissä ajoin ennen vientiä, sillä vaatimukset vaihtelevat maittain.

Vaatimuksena on yleensä kasvinterveystodistus. Vietävässä perunassa ei saa olla vastaanottajamaan vaatimuksissa mainittuja kasvitauteja tai tuholaisia, ja viejän pitää rekisteröityä Eviran kasvinsuojelurekisteriin.

Vientivalmiustarkastukset

Vientivalmiustarkastus tehdään perunatilalla. Tarkastuksessa selvitetään, täyttääkö vietäväksi aiottu peruna vastaanottajamaan vaatimukset. Tarkastukseen sisältyy rengasmätä- ja peruna-ankeroistarkastus perunanviljelyssä olevilla lohkoilla. Vientivalmius on voimassa neljä vuotta tarkastuksen jälkeen, jos tarkastuksessa ei ole todettu vastaanottajamaiden vaatimuksissa mainittuja kasvintuhoojia.

Perunan vienti Venäjälle

Venäjä on kieltänyt ruokaperunan viennin EU-maista 1.7.2013 lähtien. Siemenperunan vienti Venäjälle onnistuu ennakkotarkastettujen ja vientiin hyväksyttyjen erien osalta.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

 

 

Aiheet: