Puisen pakkausmateriaalin EU:n sisämarkkinakauppa

EU:n sisämarkkinoilla puiselle pakkausmateriaalille ei yleensä ole asetettu kasvinterveydellisiä vaatimuksia. Poikkeuksena on Portugalista muihin EU-maihin tuotava pakkausmateriaali, jonka on täytettävä ISPM 15 -standardin vaatimukset. Tämä johtuu siitä, että ainoana EU-maana Portugalissa esiintyy vaarallista metsätuhoojaa mäntyankeroista. Mäntyankeroisen leviäminen Portugalista muihin EU-maihin halutaan estää.

Portugaliin suuntautuvassa tavaraliikenteessä kannattaa käyttää ISPM 15 -standardin mukaista puista pakkausmateriaalia, jotta mahdollisissa jatkokuljetuksissa ei tule ongelmia.

Aiheet: