Puisen pakkausmateriaalin tarkastukset

Eviran ja ELY-keskusten kasvintarkastajat tekevät tarkastuksia ISPM 15 -standardin mukaisen merkinnän haltijoilla. Tarkastuksessa varmistetaan, että pakkausmateriaalin valmistukseen käytettävä puutavara täyttää standardin vaatimukset, ja että merkinnät ovat asianmukaisia. Tarkastus on maksullinen.

EU:n ulkopuolelta Suomeen tuotavaa puista pakkausmateriaalia tarkastetaan maahantuontipaikoissa ja maahantuojien varastoissa. Tuontitarkastukset ovat maksuttomia. Tarkastuksessa selvitetään, täyttääkö maahantuotu pakkausmateriaali ISPM 15 -standardin vaatimukset, ja onko pakkausmateriaali puhdasta kasvintuhoojista. Tarkastuksissa otetaan pakkauksista lastunäytteitä mäntyankeroisanalyysejä varten.

Maahantuotu pakkausmateriaali, joka ei täytä ISPM 15 -standardin vaatimuksia merkintöjen, käsittelyjen tai kasvinterveyden osalta, määrätään maahantuontikieltoon. Tarkastaja tekee maahantuontikiellosta kirjallisen päätöksen, jossa määrätään pakkausmateriaalille tehtävät toimenpiteet. Maahantuoja tekee toimenpiteet omalla kustannuksellaan.

 

Lisää aiheesta palvelussamme