Usein kysyttyä puisesta pakkausmateriaalista

1. Saako ISPM 15 -leimasimen Evirasta?
Ei saa. Eviran antamassa merkintäoikeuspäätöksessä on malli merkinnästä. Merkintäoikeuden saaja hankkii itselleen mallin mukaisen leimasimen tai muun merkintävälineen. Leimasimen tms. pitää olla sellainen, että merkinnästä tulee selkeä. Mallin mukaista merkintää ei saa muuttaa mitenkään.

2. Vien tavaraa puisissa pakkauksissa EU:n ulkopuoliseen maahan. Pitääkö käyttää ISPM 15 -merkintää?
ISPM 15 -standardin käyttööottaneista maista löytyy luettelo Eviran internet-sivuilta kohdasta vienti. Luettelossa ovat ne maat, jotka Eviran tiedon mukaan vaativat puiselta pakkausmateriaalilta ISPM 15 -standardin mukaista käsittelyä ja merkintää. Luettelo ei välttämättä ole täydellinen. Tarvittaessa kannattaa pyytää tavaran vastaanottajaa selvittämään vientivaatimukset maansa kasvinterveysviranomaisilta.

Aiheet: