Havupuutavaran tuonti Venäjältä

Venäjältä tuotavalta havupuutavaralta vaaditaan kasvinterveystodistus, ja maahantuojan pitää kuulua Eviran kasvinsuojelurekisteriin.

Lähetyksille tehdään asiakirjatarkastus tullissa. Osalle lähetyksistä tehdään myös fyysinen kasvintarkastus, johon tulli ohjaa lähetyksen tarvittaessa. Tarkastuksen tekee Eviran tai ELY-keskuksen kasvintarkastaja yleensä lähetyksen määränpäässä. Kuljetettaessa lähetystä maahantuontipaikasta määränpäähän tarkastusta varten on noudatettava Eviran ja tullin antamia ohjeita.

Fyysinen kasvintarkastus tehdään kaikille Venäjän Aasian puolelta tuotavaville havupuutavaralähetyksille ja kaikille lehtikuusilähetyksille. Euroopan puoleiselta alueelta tuotavista lähetyksistä, joissa puulaji on muu kuin lehtikuusi, ohjataan 3 % fyysiseen tarkastukseen.

Tarkastukseen ohjatun lähetyksen saa ottaa käyttöön vasta, kun tarkastukset ja mahdolliset laboratorioanalyysit on tehty.

Tarkastukset ovat maksullisia. Tulli laskuttaa tarkastusmaksun jokaista maahantuotavaa, kasvinterveystodistusta vaativaa lähetystä kohden riippumatta siitä tarkastetaanko lähetys vai ei.

 

Lisää aiheesta palvelussamme

Lisää aiheesta muualla verkossa

 

Aiheet: