PUUTAVARAN VIENTI EU:N ULKOPUOLELLE

Puutavaran viennissä EU:n ulkopuolisiin maihin on otettava huomioon vastaanottajamaan kasvinterveysvaatimukset, jotka vaihtelevat maittain ja puutavaralajeittain. Viejän on selvitettävä vaatimukset hyvissä ajoin ennen vientiä.

Vaatimuksena on usein kasvinterveystodistus. Lähetyksissä ei saa olla vastaanottajamaan vaatimuksissa mainittuja kasvitauteja tai tuholaisia. Kasvinterveystodistusta vaativan puutavaran viejän pitää rekisteröityä Eviran kasvinsuojelurekisteriin.

Vientivalmiustarkastukset

Vientivalmiustarkastus tehdään vuosittain sahoilla yms., jotka tuottavat vientiin menevää kasvinterveystodistusta vaativaa puutavaraa. Vientivalmiustarkastuksessa varmistetaan, että tuotteet täyttävät vastaanottajamaiden vaatimukset.

Jos tuotantolaitoksella on ISPM 15 -standardin mukainen merkintäoikeus tai se toimittaa uunikuivattua sahatavaraa, tarkastetaan, että kuivaamon lämpötila ja -aika täyttävät ISPM 15 -standardin vaatimukset tai sahatavaran kosteusprosentti on uunikuivaukselle asetetun vaatimuksen mukainen. Lisäksi tarkastetaan puutavarassa käytettävät merkinnät.

Vientivalmiustarkastetusta laitoksesta vietävää puutavaraa ei yleensä tarkasteta enää vientihetkellä, vaan kasvinterveystodistus myönnetään vientivalmiustarkastuksen perusteella. Vientivalmius on voimassa vuoden tarkastuksesta ja se on maksullinen. 

 

Lisää aiheesta palvelussamme

Aiheet: