Siemenkauppalain vaatimukset tuotaessa kylvösiemeniä EU:n ulkopuolelta

Rekisteröityminen maahantuojaksi

Kylvösiemenen (koskee vilja-, nurmi- ja rehukasvien, öljy- ja kuitukasvien, vihanneskasvien sekä juurikkaiden siemeniä) maahantuontia harjoittavan elinkeinonharjoittajan on tehtävä Elintarviketurvallisuusvirastoon (Evira) ilmoitus toimintansa aloittamisesta, lopettamisesta ja toiminnassa tapahtuneista muutoksista. Ilmoitus toiminnan aloittamisesta on tehtävä vähintään 7 päivää ennen toiminnan aloittamista. Tarkemmat tiedot löydät kohdasta rekisteröityminen markkinoijaksi.

Tuonti 

  • maahan saa tuoda siementä vain sellaista valtioista, joiden siementarkastusjärjestelmällä on vastaavuus EU:n siementarkastusjärjestelmän kanssa.
  • lajikkeen oltava EU:n lajikeluettelossa
  • siemenerän tulee olla sertifioitu
  • siemenenä tuotava tavara, jota ei käytetä kylvösiemenenä (esimerkiksi linnuille) tulee olla hukkakaurasta vapaata.
  • tarkista lajit, joilla vaaditaan kasvinterveystodistus

Tuonti-ilmoitus

Jokaisesta tuontitapahtumasta on tuojan tehtävä tuonti-ilmoitus siementarkastusyksikköön. Ilmoitus voi olla vapaamuotoinen ja siinä tulee olla tuojan nimi, tuontimaa, laji, lajike, siemenluokka, määrä, tuotantomaa. Ilmoituksen voi lähettää  sähköpostin liitetiedostona.

Tutkimustustodistukset

Tuonti-ilmoituksen liitteenä tai mieluimmin jo ennen tuontitapahtumaa on lähetettävä siementarkastusyksikköön siemenerien tutkimustustodistukset, jotka on antanut lähtömaan siementarkastusviranomainen. Todistukset hyväksytään, mikäli ne on antanut sellaisen maan viranomainen, jonka tarkastuksen vastaavuuden EU on hyväksynyt. Jos erän tutkimustiedot ovat puutteelliset, on erästä otettava virallinen näyte siementarkastusyksikön tutkittavaksi.

Tuonti-ilmoituksen palautus

Kun erän tuonti-ilmoituksen ja tutkimustustodistuksen tiedot on tarkastettu ja todettu riittäviksi, siementarkastusyksikkö lähettää tuojalle sähköpostina vahvistuksen vastaanottamistaan ilmoituksista. Esittämällä sen ja mahdollisen tuontiluvan tullissa,  tuoja saa erän käyttöönsä.

 

Lisää aiheesta palvelussamme