Viljan vienti EU:n ulkopuolelle

Vietäessä viljaa EU:n ulkopuolisiin maihin noudatetaan vastaanottajamaiden asettamia vaatimuksia, jotka vaihtelevat maittain ja viljalajeittain. Viejän on hyvissä ajoin ennen vientiä selvitettävä vastaanottajamaasta, mitkä ovat vaatimukset vietävälle viljalle. Lähetyksissä ei saa olla vastaanottajamaiden vaatimuksissa mainittuja kasvitauteja tai tuholaisia.

Usein vientivaatimuksena on kasvinterveystodistus (Phytosanitary Certificate), jonka myöntää Evira. Ennen kasvinterveystodistusta viljaerästä otetaan näyte Eviran laboratoriossa tutkittavaksi. Näytteestä tutkitaan vähintään tuholaiset ja rikkajyvät. 

Kasvinterveystodistusta vaativan viljan viejän pitää kuulua Eviran kasvinsuojelurekisteriin.

Viljanäytteet ottaa virallinen näytteenottaja eli Eviran tai ELY-keskuksen kasvintarkastaja.

 

Viljan vienti Kiinaan

Suomen ja Kiinan viranomaisten välillä on solmittu erityiset sopimukset koskien kauran ja ohran vientiä Kiinaan. Sopimus ei kata kylvösiementä. Muun viljan kuin kauran ja ohran vienti Kiinaan ei ole tällä hetkellä mahdollista.

Viejän tulee ilmoittaa vientiaikeestaan Eviraan hyvissä ajoin ennen viennin aloittamista (kasvienvienti@evira.fi). Evirasta ollaan yhteydessä viejään Kiinan erityisvaatimusten suhteen ja lisätään viejä Kiinan viranomaisille toimitettavaan rekisteröityjen kauran tai ohran viejien listaan.

 

Lisää aiheesta palvelussamme