Kasvitaudit ja tuholaiset

Näiltä sivuilta löydät tietoa vaarallisista kasvitaudeista ja tuholaisista sekä niiden leviämisen estämiseksi tehtävästä valvonnasta. Vaaralliset kasvintuhoojat ovat lainsäädännössä määriteltyjä, vaikeasti torjuttavia tuhoojia, jotka aiheuttavat merkittävää vahinkoa maatalous-, metsätalous- tai puutarhatuotannossa.

Vaarallisten kasvintuhoojien leviämisen estämiseksi kasvituotteiden myynnille, maahantuonnille ja maastaviennille on asetettu erilaisia vaatimuksia ja rajoituksia. Vaatimuksista löydät tietoa sivun oikean reunan linkeistä.

Muista kuin vaarallisiksi luokitelluista kasvitaudeista ja tuholaisista löydät kohdasta Lisää aiheesta muualta verkossa (alla): 

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA